Ανακοινώσεις

0 635

Η Κ.Ε.Δ.  σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και την  Γενική Οδηγία της ΚΕΔ 1/2015, επιλέγει και ορίζει τους …

0 934

Η νέα προκήρυξη της τελικής φάσης των αγώνων στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για την διεξαγωγή των αγώνων, όπως …

0 535

Κατόπιν της από 30.06.2015 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Σταύρου Ν. Κοντονή με την οποία αναστέλλεται η διεξαγωγή …