Ορισμός Διαιτητών

Ορισμός Διαιτητών

0 610

Η Κ.Ε.Δ.  σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και την  Γενική Οδηγία της ΚΕΔ 1/2015, επιλέγει και ορίζει τους διαιτητές για το 43ο  Ομαδικό  Πρωτάθλημα  A΄ Εθνικής κατηγορίας , που θα διεξαχθεί στο Ρίο Αχαϊας  στο ξενοδοχείο Porto Rio , από τις 8 έως τις  12 Οκτωβρίου  2015.

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

1 Κυθαρίδης Αργύριος Ι.Α. ΕΣΣΘΧ Επικεφαλής
2 Καραδημητρίου Γεώργιος F.A. ΕΣΣΝΑ Βοηθός Επικεφαλής
3 Σπηλιόπουλος Αλέξιος F.A. ΕΣΣΠ Βοηθός Επικεφαλής
4 Μπούσιος Χρήστος ΒΚ ΕΣΣΘΧ Υπεύθυνος Κληρώσεων

 

5 Γεροντόπουλος Πρόδρομος F.A. ΕΣΣΘΧ Διαιτητής Αίθουσας
6 Γιαννέλου Σοφία F.A. ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
7 Καραλή Παναγιώτα F.A. ΕΣΣΝΑ Διαιτητής Αίθουσας
8 Κοντογιάννη Μαρία Χριστ. F.A. ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
9 Κοντογιάννης Χρίστος F.A. ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
10 Κουτσογιαννοπούλου Θεοδ. F.A. ΕΣΣΝΑ Διαιτητής Αίθουσας
11 Πατούχα Μαρία F.A. ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
12 Ήλκου Ελένη ΑΚ ΕΣΣΘΧ Διαιτητής Αίθουσας
13 Παυλίδης Δημήτριος ΑΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
14 Σιδηρόπουλος Λεωνίδας ΑΚ ΕΣΣΝΑ Διαιτητής Αίθουσας
15 Αλεξάνδρου Αναστάσιος ΒΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
16 Καραγιώργου Ειρήνη ΒΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
17 Μαλατάρας Παναγιώτης ΒΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
18 Πολυδωροπούλου Ευτυχία ΒΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
19 Τζιφέρη Αλεξάνδρα ΒΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
20 Κανέλλης Νικόλαος ΓΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
21 Παγώνης Ιωάννης ΓΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
22 Παπαγιαννοπούλου Ισμήνη ΓΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
23 Παχάκη Χριστίνα-Δέσποινα ΓΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας
24 Πολύζου Διονυσία ΓΚ ΕΣΣΠ Διαιτητής Αίθουσας

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι ανωτέρω διαιτητές που έχουν οριστεί  στο 43ο Πανελλήνιο Ομαδικό  Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας  2015 θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο των αγώνων την Τετάρτη  7 Οκτωβρίου  2015 στις  18.00  το απόγευμα  , όπου θα γίνει η τεχνική συνάντηση.

NO COMMENTS

Leave a Reply