Σκακιέρα 09 – ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ – ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σκακιέρα 09 – ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ – ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ