Σκακιέρα 07 – ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ – ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Σκακιέρα 07 – ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ – ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ