Σκακιέρα 05 – ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ

Σκακιέρα 05 – ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ