Σκακιέρα 02 – ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σκακιέρα 02 – ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ