Σκακιέρα 15 – ΟΣ Καλαμάτας – Θινάλιος ΣΟ

Σκακιέρα 15 – ΟΣ Καλαμάτας – Θινάλιος ΣΟ