Σκακιέρα 06 ΣΟ Πολίχνης – ΣΑ Κορινθίας ‘Αργοναύτης’

Σκακιέρα 06 ΣΟ Πολίχνης – ΣΑ Κορινθίας ‘Αργοναύτης’