Σκακιέρα 05 ΣΟ Ηρακλείου – ΝΟ Καλαμάτας ‘Ο Ποσειδών’

Σκακιέρα 05 ΣΟ Ηρακλείου – ΝΟ Καλαμάτας ‘Ο Ποσειδών’